Konserwacja Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej
Przedsięwzięcie współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

Zaloguj się
Licznik odwiedzin
Aktualnie online: 1
W sumie: 236845

Przasnyskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej w okresie od 01.01.2013r. do 31.08.2015r. realizowało projekt pn. Oznakowanie, rozbudowa i promocja „Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej”

Wartość projektu : 666660,00 zł. kwota dofinansowania : 499995,00 zł.

Projekt dofinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji, działanie 6.2 Turystyka.

Inwestycja obejmowała: przygotowanie zadania i opracowanie dokumentacji, w szczególności koncepcji oznakowania trasy, prace przygotowawcze,
prace remontowo-budowlane oraz działania promocyjno-informacyjne.

Projekt jest realizowany na terenie całego woj. Mazowieckiego, polega na oznakowaniu szlaku znakami typowymi i tablicami w 4 językach, renowacji fragmentu zabytkowego parku podworskiego wraz ze stawem w Chojnowie oraz dostosowaniu istniejącego utwardzonego placu na potrzeby parkingu z wyposażeniem go w punkt obsługi camperów. Parking będzie udostępniany bezpłatnie, a swego rodzaju bazą noclegową będą prywatne campery z niego korzystające.

Elementy projektu:

  • oznakowanie trasy znakami typowymi oraz tablicami w 4 językach,
  • renowacja fragmentu zabytkowego parku podworskiego wraz ze stawem w Chojnowie (odtworzenie istniejącego stawu poprzez jego odmulenie, ukształtowanie i umocnienie skarp),
  • dostosowanie istniejącego utwardzonego placu na potrzeby parkingu z wyposażeniem go w
  • punkt obsługi camperów,

działania promocyjne:

  • wydanie materiałów promocyjnych,
  • wykonanie strony internetowej,
  • 3 pikniki historyczne dedykowane turystom,
  • ulotki, plakaty, banery itp.