PSHO

Przasnyskie Stowarzyszenie Historii Ożywionej
Powiat: Przasnyski
Województwo Mazowieckie
Telefon: 664 751 524
Miejscowość: Przasnysz
Kod pocztowy: 06-300
Ulica: Piłsudskiego 107
Adres e-mail: pshoprzasnysz@gmail.com